Wednesday, July 17, 2024
Google search engine
Homeสถานที่ทำบุญต่างประเทศวิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (The Golden Temple), รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย

วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (The Golden Temple), รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย

วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (The Golden Temple), รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ความทองอร่ามของวิหารซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวซิกข์ ในประเทศอินเดีย ที่มีอายุนานกว่า 400 ปี จุดมุ่งหมายสำคัญในการไปเยือยประเทศอินเดียของใครหลายคน

วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ ประเทศอินเดีย หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ วิหารทองคำ Golden Temple

ฮัมมัรดิร ซาฮิบ แปลว่า ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาของชาวซิกข์ทั่วโลก โดยเฉพาะชาวซิกข์ในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ในเมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ถูกสร้างขึ้นและเสร็จสิ้นเมื่อปี ค.ศ.1604 ตัววิหารมีความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากตั้งตระหง่านอยู่บริเวณกลางบ่อน้ำโซราวอร์ อันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวซิกซ์ในประเทศอินเดีย

มีประตู้เข้าออกด้วยกัน 4 ทิศ เป็นการสื่อถึงการยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยือนวิหาร โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะและศาสนา ตัววิหารสร้างขึ้นบนรากฐานที่ต่ำกว่าระดับราบของพื้นที่รอบวิหาร มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้วยการออกแบบให้ชั้นแรกสร้างด้วยหินอ่อน ภายในวิหารในส่วนของผนังถูกแกะสลักอย่างงดงามเป็นรูปดอกไม้ ชั้นสองของวิหารถูกเคลือบด้วยทองคำ รวมทั้งโดมของวิหารด้วย ซึ่งรวมน้ำหนักกว่า 800 ตัน มีความสำคัญ

เนื่องจากภายในวิหารเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคุมภีร์คุรุ กรันต สาหิบ ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาซิกข์ เป็นหลักในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิตของชาวซิกข์ ซึ่งภายในวิหารจะมีนักบวชที่ทำหน้าที่อ่านพระคัมภีร์อยู่ด้านใน ซึ่งเป็นเหมือนการเผยแพร่ศาสนาอีกหนึ่งทาง

แผนที่การเดินทางไปสักการะที่วิหารฮัมมันดิรซาฮิบ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments