Wednesday, July 24, 2024
Google search engine
Homeสถานที่ทำบุญนมัสการหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

นมัสการหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนาน และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมาก ปัจจุบัน วัดปากน้ำ เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ที่ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์และล้านนา มีความสูงถึง 80 เมตร ภายในมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและบูชาได้

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิ ที่จัดสร้างตามนิมิตของ หลวงพ่อสด โดยพระพุทธรูปนี้ ตามนิมิตของหลวงพ่อสด มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่กำลังเจริญสมาธิกรรมฐาน สร้างด้วยทองแดงขนาดใหญ่ สูงเทียบเท่าตึก 20 ชั้น และได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน และนำไปบรรจุไว้ในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล โดยการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ มีวัตุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อเป็นการจรรโลงพระศาสนา รวมไปถึงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ อีกด้วย

หลวงพ่อสด

คาถาบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

(ตั้งนะโม 3 จบ) แล้วท่องว่า
โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ
กุสะโล วะโรคุณาธิโก มะหาเถโร
สิเรนะตัง นะมามิหัง นะมะการานุ
ภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
(ปิดท้ายด้วย สัมมาอะระหัง 3 รอบ)

วัดปากน้ำหลวงพ่อสด

แนะนำพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ที่วัดปากน้ำ

พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบรัตนโกสินทร์และล้านนาได้อย่างลงตัวและสวยงาม มีความสูงประมาณ 80 เมตร มีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายในพระมหาเจดีย์แบ่งออกเป็นชั้นๆ ถึง 5 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 1-4 ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูป รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามไว้ให้มหาชนได้ชมซึ่งหาชมได้ยาก ในส่วนของชั้น 5 ของเจดีย์ จะแสดงเจดีย์แก้วจำลองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ โดยแต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์จะมีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน ดังนี้

  • ชั้นที่ 1 : ห้องมหาชนคุณารมณ์ เป็นชั้นแสดงพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านและมีสิ่งของโบราณจัดแสดง
  • ชั้นที่ 2 : ห้องธรรมกายคุณารมณ์ เป็นชั้นพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิหรือไว้จัดพิธีประชุม
  • ชั้นที่ 3 : ห้องสังฆคุณารมณ์ เป็นชั้นจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสิ่งของส่วนตัว รวมถึงสิ่งของที่ได้รับจากพุทธศาสนิกชน
  • ชั้นที่ 4 : ห้องพุทธคุณารมณ์ เป็นชั้นของห้องประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ
  • ชั้นที่ 5 : ห้องพุทธคุณารมณ์ เป็นชั้นที่ประดิษฐานเจดีย์แก้วจำลองที่แกะสลักด้วยมือ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดวงแก้ว พระพุทธรูปทองคำ และหลวงพ่อทองคำ บนเพดานยังมีภาพจิตรกรรมงดงาม

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

แผนที่การเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

สถานที่ตั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญ

  • 300 ซอย รัชมงคลประสาธน์ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์: 02 467 0811
  • https://www.facebook.com/WATPAKNAM.BKK
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments