Wednesday, July 17, 2024
Google search engine
Homeไพ่ยิปซีJustice ไพ่ผู้พิพากษา หมายเลข 11 ตัวแทนความยุติธรรม ความเท่าเทียม

Justice ไพ่ผู้พิพากษา หมายเลข 11 ตัวแทนความยุติธรรม ความเท่าเทียม

ไพ่ Justice เป็นไพ่หมายเลข 11 ในชุด Major Arcana ของไพ่ยิปซี หญิงสาวที่อยู่บนไพ่คือ ‘เทพีอาเธน่า’ (Athena) ลูกสาวสุดที่รักของเทพเจ้า ‘ซุส’ (Zeus) เป็นเทพแห่งปัญญาและสงคราม โดยไพ่ใบนี้สื่อความหมายถึงความยุติธรรม ความเคร่งครัดกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ความหมายหลักของไพ่ 11 Justice

JUSTICE
“ผู้พิพากษาที่ตัดสินทุกอย่างด้วยความยุติธรรม
มือขวาของเธอถือดาบพร้อมฟาดฟันตัดสิน
มือซ้ายถือตาชั่งที่แสดงถึงความยุติธรรม เท่าเทียม ไม่โอนเอียง”

11 ไพ่ Justice
ไพ่ผู้พิพากษา ใบนี้หมายถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ การใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม ไม่ลำเอียง สื่อถึงบุคคลที่มีเหตุผล มีความสุขุมรอบคอบ มีสติปัญญา รักความยุติธรรม และไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือแสดงอารมณ์ให้คนอื่นเห็น แต่อีกนัยหนึ่งก็สื่อถึงความแข็งกร้าว ไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และชอบติดสินผู้อื่น

ความหมายแฝงของไพ่

– เทพีอาเธน่า: ผู้ใช้เหตุผล มีความสุขุมรอบคอบ
– ตราชั่ง: ความยุติธรรม ไม่เอนเอียง
– ดาบถือตั้งตรง: การตัดสินใจที่เด็ดขาด ไม่เกรงกลัวสิ่งใด
– นั่งอยู่ระหว่าง 2 เสา: ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
– ผ้ากั้นสีม่วง: การไม่ใช้อารมณ์

ความหมายเรื่องความรัก

หมายถึงความรักที่สมดุล ความสัมพันธ์ถือว่าราบรื่น ไม่มีปัญหา หรือหากมีปัญหาก็สามารถใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาได้มากกว่าใช้อารมณ์ หรืออาจจะตีความได้อีกอย่างว่าให้คุณใช้เหตุผลตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ให้เด็ดขาด เช่น ตัดสินใจว่าจะไปกันต่อหรือพอกันแค่นี้

ความหมายเรื่องงานและการเงิน

การทำงานต้องแบ่งเวลาให้สมดุล ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำอะไรต้องมีความละเอียดรอบคอบ และให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ตัวเลข และกฎหมาย ส่วนเรื่องการเงินสื่อว่ามีรายรับและรายจ่ายพอ ๆ กัน แม้จะไม่ขัดสน แต่ก็ไม่เหลือเก็บ ต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินให้ดี หรืออีกนัยหนึ่งอาจตีความได้ว่า ไพ่กำลังเตือนให้คุณลดรายจ่ายหรือหารายได้เสริมเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

อาชีพทีเหมาะสมของ ไพ่ Justice

อาชีพที่ต้องใช้เหตุผลหรือหลักการมากกว่าความเห็นส่วนตัว เช่น ข้าราชการ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ฝ่ายบุคคล ฯลฯ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments